TV& VIDEO

Công ty Nhật Bản

Công ty Nhật Bản thưởng thêm 6 ngày nghỉ cho nhân viên không hút thuốc

Công ty Nhật Bản thưởng thêm 6 ngày nghỉ cho nhân viên không hút thuốc

VTV.vn - Công ty Piala Inc đã đưa ra một chính sách thưởng thêm 6 ngày nghỉ có lương cho nhân viên không hút thuốc ở công sở.