công ty quản lý quỹ

N‎hiều tập đoàn, công ty quản lý quỹ và ngân hàng thoái vốn

N‎hiều tập đoàn, công ty quản lý quỹ và ngân hàng thoái vốn

VTV.vn - Trong giai đoạn thị trường chứng khoán đang ở các mốc cao, nhiều tập đoàn, công ty quản lý quỹ và ngân hàng đã chọn giải pháp thoái vốn tại các công ty.