TV& VIDEO

công ty quản lý quỹ

Bloomberg: Cổ phiếu thị trường Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt trội

Bloomberg: Cổ phiếu thị trường Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt trội

VTV.vn - Trong khi đà tăng của cổ phiếu tại các thị trường mới nổi chậm lại, cổ phiếu ở các thị trường cận biên, trong đó có Việt Nam, sẽ tăng trưởng vượt trội.