TV& VIDEO

công ty trung quốc

Italy, Đức và Pháp muốn có quyền phủ quyết việc nước ngoài mua các công ty của EU

Italy, Đức và Pháp muốn có quyền phủ quyết việc nước ngoài mua các công ty của EU

VTV.vn - Italy, Pháp, và Đức đã gửi kiến nghị lên Ủy ban châu Âu để có quyền phủ quyết việc nước ngoài mua các công ty của EU.