TV& VIDEO

công ty truyền thông

Các mạng xã hội lớn đẩy mạnh việc gỡ bỏ những bài viết reo rắc hận thù

Các mạng xã hội lớn đẩy mạnh việc gỡ bỏ những bài viết reo rắc hận thù

VTV.vn - Đẩy mạnh hơn việc rà soát các thông tin đăng trên mạng xã hội, Facebook và các mạng xã hội lớn khác sẽ gỡ bỏ các bài viết reo rắc sự thù địch.