TV& VIDEO

Công viên địa chất toàn cầu

Độc đáo di sản vách đá trầm tích tại đảo Lý Sơn

Độc đáo di sản vách đá trầm tích tại đảo Lý Sơn

VTV.vn - Vách đá trầm tích núi lửa kéo dài ở ven đảo Lý Sơn cũng như vùng ven biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) có giá trị lớn để làm du lịch.