Công viên địa chất toàn cầu

Thương cảng cổ Bình Châu sẽ có cấu trúc khu đô thị du lịch

Thương cảng cổ Bình Châu sẽ có cấu trúc khu đô thị du lịch

VTV.vn - Dự án Bảo tồn, phát triển khu vực Thương cảng cổ Bình Châu được xây dựng theo cấu trúc khu đô thị du lịch nhằm mục tiêu bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive