TV& VIDEO

Công viên địa chất

Quảng Ngãi đầu tư 50 tỷ đồng xây Công viên địa chất toàn cầu

Quảng Ngãi đầu tư 50 tỷ đồng xây Công viên địa chất toàn cầu

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua phương án thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên địa chất toàn cầu.