TV& VIDEO

công viên văn hóa

Khánh Hòa: Các dự án lấn biển chưa khắc phục hậu quả theo yêu cầu

Khánh Hòa: Các dự án lấn biển chưa khắc phục hậu quả theo yêu cầu

VTV.vn - Một trong 2 dự án lấn biển tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hành vi vi phạm vẫn chưa khắc phục hậu quả theo yêu cầu của UBND tỉnh.