TV& VIDEO

công viên văn hóa

Công viên văn hóa "Ấn tượng Hội An" vận hành, tạo 1000 cơ hội việc làm cho sinh viên

Công viên văn hóa "Ấn tượng Hội An" vận hành, tạo 1000 cơ hội việc làm cho sinh viên

VTV.vn - Dự án Công Viên Văn hóa "Ấn tượng Hội An" tổ chức ngày hội việc làm với 1000 cơ hội dành cho các sinh viên, cựu sinh viên tại Đà Nẵng và Quảng Nam từ ngày 30/6 – 2/7.