TV& VIDEO

cử hành

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã thu thần viên tịch vào lúc 09h15 ngày 28/3/2014 (28/2 năm Giáp Ngọ) tại TP.HCM.