TV& VIDEO

Cù Lao Chàm

Ấp nở thành công hơn 130 cá thể rùa tại Cù Lao Chàm, Hội An

Ấp nở thành công hơn 130 cá thể rùa tại Cù Lao Chàm, Hội An

VTV.vn - Những chú rùa đầu tiên được ấp nở thành công tại Bãi Bấc, xã đảo Tân Hiệp bắt đầu cuộc sống mới ở khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (Hội An)