TV& VIDEO

Cù Lao Chàm

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

VTV.vn - Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.