TV& VIDEO

cử tạ

2017 - Năm thành công của cử tạ Việt Nam

2017 - Năm thành công của cử tạ Việt Nam

VTV.vn - Năm 2017 dù chưa kết thúc, nhưng có thể nói đây là một năm ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng của cử tạ Việt Nam ở các đấu trường quốc tế.