TV& VIDEO

cử tri mỹ

Dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ

Dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ

VTV.vn - Hơn 1 Gigabyte dữ liệu bao gồm ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại và quan điểm chính trị của khoảng 198 triệu cử tri Mỹ đã bị lộ.