TV& VIDEO

cua đồng

Thăng trầm nghề lọp cua đồng của người miền Tây

Thăng trầm nghề lọp cua đồng của người miền Tây

VTV.vn - Nguồn cua cạn dần, ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, nhiều người dân theo nghề lọp cua cả chục năm, giờ đã bỏ nghề hơn phân nửa.