TV& VIDEO

cửa hàng không người bán

Trải nghiệm cửa hàng không người bán, không tiền mặt đầu tiên ở Việt Nam

Trải nghiệm cửa hàng không người bán, không tiền mặt đầu tiên ở Việt Nam

VTV.vn - Ở nước ta, một cửa hàng tiện lợi với những chiếc máy bán hàng tự động theo phương thức mới, không người bán hàng, không dùng tiền mặt đã ra đời.