cửa hàng kinh doanh

Nhìn lại năm 2017: Các cửa hàng làm ăn ra sao?

Nhìn lại năm 2017: Các cửa hàng làm ăn ra sao?

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của Sapo, doanh thu trung bình của 1000 cửa hàng trong năm 2017 khoảng 1,3 tỷ đồng.