TV& VIDEO

cửa hàng kinh doanh

Petrolimex bắt đầu bán dầu diesel tiêu chuẩn Euro V từ năm 2018

Petrolimex bắt đầu bán dầu diesel tiêu chuẩn Euro V từ năm 2018

VTV.vn - Petrolimex có kế hoạch cung cấp dầu diesel tiêu chuẩn Euro V từ ngày 1/1/2018.