TV& VIDEO

cửa hàng online

40% cửa hàng online không tăng trưởng trong năm 2017

40% cửa hàng online không tăng trưởng trong năm 2017

VTV.vn - Năm 2017 vừa khép lại, tình hình kinh doanh của các cửa hàng online ra sao, có tăng trưởng hay không, thực tế họ đã tận dụng các kênh bán hàng, kênh tiếp thị như thế nào?