TV& VIDEO

cửa hàng tiện lợi

Cơ hội để sinh viên Việt Nam học tập lĩnh vực bán lẻ Nhật Bản

Cơ hội để sinh viên Việt Nam học tập lĩnh vực bán lẻ Nhật Bản

VTV.vn - 7-Eleven - chuỗi cửa hàng tiện lợi Nhật Bản đã công bố chương trình tiếp nhận thực tập sinh từ các trường đại học Việt Nam.