cửa hàng xăng dầu

Từ 15/4, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Từ 15/4, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

VTV.vn - Từ 15/4/2018 tất cả nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.