TV& VIDEO

cửa khẩu Hữu nghị

Cao tốc Chi Lăng – Cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn khó về đích đúng kế hoạch

Cao tốc Chi Lăng – Cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn khó về đích đúng kế hoạch

VTV.vn - Dự án Cao tốc Chi Lăng – Cửa khẩu Hữu nghị Lạng Sơn vẫn chưa thể triển khai được do các bên liên quan chưa thống nhất được vị trí đặt trạm thu phí.