Cửa khẩu Lao Bảo

Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên

Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Sau gần 20 năm triển khai, việc đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn giẫm chân tại chỗ và tồn tại nhiều nghịch lý.