cửa khẩu quốc tế cầu treo

Hà Tĩnh bàn giao cá thể hổ cho Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

Hà Tĩnh bàn giao cá thể hổ cho Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

VTV.vn - Một cá thể hổ đã chết tại Hà Tĩnh đã được bàn giao cho trường Đại học lâm nghiệp Hà Nội phục vụ công tác nghiên cứu.