TV& VIDEO

cửa khẩu quốc tế cầu treo

Hà Tĩnh: "Nóng" tình trạng buôn bán ma túy trên tuyến biên giới

Hà Tĩnh: "Nóng" tình trạng buôn bán ma túy trên tuyến biên giới

VTV.vn - Tình trạng buôn bán, vận chuyển các loại ma túy đang diễn ra phức tạp vào cuối năm. Các đối tượng vi phạm hết sức liều lĩnh, tìm mọi cách đưa ma túy vào nội địa tiêu thụ.