TV& VIDEO

cửa kính

Xu hướng thiết kế văn phòng ngập thiên nhiên

Xu hướng thiết kế văn phòng ngập thiên nhiên

VTV.vn - Ngày nay, nhiều doanh nghiệp, công ty đã lựa chọn áp dụng mô hình "Văn phòng xanh" không chỉ giúp tăng hiệu quả công việc mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng.