TV& VIDEO

Cục Đăng kiểm

Hàng nghìn ô tô bị từ chối đăng kiểm vì chưa nộp phạt

Hàng nghìn ô tô bị từ chối đăng kiểm vì chưa nộp phạt

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, gần 16.000 ô tô vi phạm đã bị từ chối đăng kiểm. Thông tin từ Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải.