TV& VIDEO

Cục đường sắt Việt Nam

Hà Nội: Sau rà soát, đoạn tuyến đường sắt số 2 giảm hơn 5.800 tỷ đồng

Hà Nội: Sau rà soát, đoạn tuyến đường sắt số 2 giảm hơn 5.800 tỷ đồng

VTV.vn - Đoạn tuyến đường sắt Trần Hưng Đạo - Thượng Đình là giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư tuyến đường sắt số 2 của Hà Nội vừa được rà soát giảm hơn 5.800 tỷ đồng.