Cục Hàng không

Quy định trang phục cho cán bộ Cục Hàng không Việt Nam

Quy định trang phục cho cán bộ Cục Hàng không Việt Nam

VTV.vn - Từ ngày 1/6 tới, cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam sẽ sử dụng trang phục trong khi thi hành công vụ theo quy định.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive