cục máu đông

Nguy hiểm hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch

Nguy hiểm hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch

VTV.vn - Đông máu rải rác trong lòng mạch là một tình trạng hiếm gặp và có thể đe dọa đến mạng sống.