TV& VIDEO

Cục thống kê

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giảm sút

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giảm sút

VTV.vn - Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thời gian gần đây đã giảm sút hơn so với giai đoạn trước.