TV& VIDEO

Cục Thuế

3 nhóm DN sẽ bị kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

3 nhóm DN sẽ bị kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa có công văn chỉ đạo Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh thành thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu của ba nhóm doanh nghiệp.