cụm thi

Nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn giảm

Nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn giảm

VTV.vn - Nhiều trường phía Nam dự báo điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm ít nhất từ 1 - 2 điểm so với năm ngoái.