cung cấp năng lượng

Các chỉ số dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm nói lên điều gì?

Các chỉ số dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm nói lên điều gì?

VTV.vn - Các sản phẩm đóng gói thường được yêu cầu liệt kê các giá trị dinh dưỡng trên nhãn của thực phẩm, bạn cần phải biết một số các thông tin vì nó liên quan đến sức khoẻ.