cung cấp thực phẩm

Bình Định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu giết mổ tập trung

Bình Định đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu giết mổ tập trung

VTV.vn - Bình Định đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo hướng xuất khẩu, cung cấp thực phẩm được kiểm soát theo chuỗi.