TV& VIDEO

củng lợi

Không phải đạo diễn, đây mới là giấc mơ cháy bỏng của Củng Lợi

Không phải đạo diễn, đây mới là giấc mơ cháy bỏng của Củng Lợi

VTV.vn - Củng Lợi nói cô chưa bao giờ nghĩ đến việc viết kịch bản hay đạo diễn một bộ phim của mình. Cô chỉ muốn làm một diễn viên.