TV& VIDEO

Cúng ông Táo

Cá chép đỏ "đổ bộ" về các chợ trong Tết ông Công, ông Táo

Cá chép đỏ "đổ bộ" về các chợ trong Tết ông Công, ông Táo

VTV.vn - Những ngày qua, loại cá chép đỏ chuyên để phóng sinh lại xuất hiện khắp các chợ tại Hà Nội nhằm phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết ông Công, ông Táo.