TV& VIDEO

cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Vì sao quyền quyết định thuộc về các đại cử tri?

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Vì sao quyền quyết định thuộc về các đại cử tri?

VTV.vn - Hàng triệu cử tri Mỹ không trực tiếp bầu Tổng thống mà quyền quyết định lại thuộc về các đại cử tri. Vì sao lại như vậy?