TV& VIDEO

cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Công bố kết quả khám sức khoẻ của bà Hillary Clinton

Công bố kết quả khám sức khoẻ của bà Hillary Clinton

VTV.vn - Bác sĩ của bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, đã công bố một số kết quả khám sức khoẻ tổng thể của bà.