TV& VIDEO

cước cuộc gọi

Vì sao điện thoại di động ngày càng phổ biến?

Vì sao điện thoại di động ngày càng phổ biến?

 Một nghiên cứu của World Bank vừa công bố, đã có hơn 6 tỷ thuê bao di động trên toàn thế giới, chiếm đến 3/4 dân số toàn cầu. Vì sao thiết bị này ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống?