cuộc đua vào Nhà Trắng

Mật vụ Mỹ bắt giữ đối tượng xâm nhập Nhà Trắng

Mật vụ Mỹ bắt giữ đối tượng xâm nhập Nhà Trắng

VTV.vn - Một đối tượng mang ba lô đã bị mật vụ Mỹ bắt giữ sau khi xâm nhập vào khu đất của Nhà Trắng.