TV& VIDEO

cuộc tranh luận đầu tiên

5 ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên

5 ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên

VTV.vn - 5 ứng cử viên Đảng Dân chủ đã bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trong cuộc đua để trở thành đại diện cho Đảng này, ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.