TV& VIDEO

cuối năm

Buổi sáng ngày cuối năm ở vùng nông thôn

Buổi sáng ngày cuối năm ở vùng nông thôn

VTV.vn - Buổi sáng cuối năm là thời điểm cuối cùng mà mọi người, mọi nhà phải chuẩn bị hoàn tất cho ngày đoàn viên trong năm mới.