TV& VIDEO

cưỡng bức lao động

UNICEF báo động tình trạng bóc lột phụ nữ và trẻ em di cư từ Bắc Phi

UNICEF báo động tình trạng bóc lột phụ nữ và trẻ em di cư từ Bắc Phi

VTV.vn - Những đối tượng buôn người và tội phạm đã lợi dụng tuyến đường di cư từ Bắc Phi qua Địa Trung Hải để đến châu Âu bắt cóc phụ nữ và trẻ em đi một mình.