Cưỡng chế thu hồi đất

Nha Trang: Cưỡng chế thu hồi khu đất 48 - 48A Trần Phú

Nha Trang: Cưỡng chế thu hồi khu đất 48 - 48A Trần Phú

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi khu đất 48 - 48A đường Trần Phú bên bờ biển thành phố Nha Trang.