TV& VIDEO

cựu chiến binh

Mậu Thân 1968 và sự thay đổi nhận thức của một cựu chiến binh Mỹ

Mậu Thân 1968 và sự thay đổi nhận thức của một cựu chiến binh Mỹ

VTV.vn - Chiến dịch Mậu Thân 1968 đã khiến nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam tại thời điểm đó thay đổi nhận thức về chiến tranh Việt Nam.