TV& VIDEO

cứu nạn

Cứu nạn thuyền viên quốc tịch Croatia

Cứu nạn thuyền viên quốc tịch Croatia

VTV.vn - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời đưa thuyền viên gặp nạn, quốc tịch Croatia vào bờ để cấp cứu.