TV& VIDEO

cựu Thanh Niên Xung Phong

65 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong

65 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong

VTV.vn - Hôm nay (15/7) kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015).