TV& VIDEO

cứu trợ lương thực

Đoàn xe lương thực đầu tiên của LHQ vào Daraya (Syria) kể từ năm 2012

Đoàn xe lương thực đầu tiên của LHQ vào Daraya (Syria) kể từ năm 2012

VTV.vn - Đoàn xe cứu trợ chở lương thực của LHQ đã có mặt tại thị trấn Daraya (Syria). Đây là đợt cứu trợ lương thực đầu tiên kể từ khi thị trấn này bị vây hãm vào năm 2012.