TV& VIDEO

đa cấp biến tướng

Bộ trưởng Công Thương từng bị đa cấp biến tướng mua chuộc, đe dọa

Bộ trưởng Công Thương từng bị đa cấp biến tướng mua chuộc, đe dọa

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chia sẻ, đa cấp biến tướng từng mua chuộc, đe dọa Bộ trưởng cũng như cả bộ máy thi hành công vụ của Bộ.