TV& VIDEO

đá cầu

Môn đá cầu dưới góc nhìn của các phóng viên AFP

Môn đá cầu dưới góc nhìn của các phóng viên AFP

VTV.vn - Nét đẹp của cuộc sống đôi khi không cần cao xa mà ở cách ta trân trọng với đam mê của mình. Điều đó càng đúng hơn với những người chơi đá cầu vào mỗi sáng tại Hà Nội.