TV& VIDEO

Da giày

Thiếu quy hoạch vùng nguyên liệu cho da giày

Thiếu quy hoạch vùng nguyên liệu cho da giày

VTV.vn - Báo cáo của ngành Da giày Việt Nam cho thấy, toàn ngành với hơn 1.500 doanh nghiệp nhưng có đến 70% doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nguyên phụ liệu.