TV& VIDEO

Đặc khu Hành chính Hong Kong

Mộ ảo cho người đã mất

Mộ ảo cho người đã mất

VTV.vn - Một công ty ở Hong Kong đã đưa ra một sáng kiến mới, đó là tạo những nấm mộ ảo với công nghệ thực tế ảo.