đặc sản Đà Lạt

Tái diễn "cò" đặc sản ở Đà Lạt

Tái diễn "cò" đặc sản ở Đà Lạt

VTV.vn - "Cò" đặc sản - một thực tế từng gây bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Đà Lạt, sau một thời gian lắng xuống, nay xuất hiện trở lại.