TV& VIDEO

đặc sản Việt Nam

"Vua bơ" Trịnh Xuân Mười và ước mơ đưa đặc sản Việt Nam ra thế giới

"Vua bơ" Trịnh Xuân Mười và ước mơ đưa đặc sản Việt Nam ra thế giới

VTV.vn - Bằng sự quyết tâm và ý chí thoát nghèo, Trịnh Xuân Mười đã trở thành "vua bơ" Tây Nguyên và ngày đêm nung nấu ước mơ đưa cây bơ Việt Nam ra nhiều nước khác.